Tel: +84 236 3868999 - 3868777

Liên Hệ

Pacific Hotel
 
 92 Phan Chau Trinh St., Da Nang City., Vietnam

  info@pacifichotel.vn

  +84 236 3868 999

 

Gửi Mail Liên Hệ

CLOSE
CLOSE